Direkt zum InhaltDirekt zur Hauptnavigation

Les salariés AGS

Equipe de vente (Allemagne)

from left to right
Christian Kotysch, Peter Hill, Rudolf Berger-Rossa, Marc Schwope,
Jörg Michael Kosbab, Claus Lechler

Marc Schwope - Geschäftsleitung
mb3b1ca4fc0d143fbaa88cb6befeed46e.schwope@c238b63c30ae4ee69487b7753a6d00d4ags-automation.de

Peter Hill (Verkaufsleitung) PLZ 7
h02852c98a7b443e8a0b4df9ae69bd8d2.p02852c98a7b443e8a0b4df9ae69bd8d2.hill@5926e37202854e15a307ff7f99b92f69ags-automation.de
Mobil: 0173/7520922

Jörg Michael Kosbab PLZ 0, 1, 2, 30-32 and 38-39
jb473ac83813241eba840b67283e33add.mb473ac83813241eba840b67283e33add.kosbab@64d86bbc28f848518ec2714c901239e5ags-automation.de
Mobil: 0173/6973032

Christian Kotysch PLZ 33, 40-49 and 58-59
c19db14a44a064e34b56b66e6e76f076d.kotysch@3a69617ed64844668c5649323e258dbaags-automation.de
Mobil: 0173/6970075

Rudolf Berger-Rossa PLZ 34-37, 50-57, 60-69 and 98-99
r1c4d7725525d4791a4342bea9afe9721.berger-rossa@fbb104bbb43f48e995e410cc98f1a483ags-automation.de
Mobil: 0174/3283877

Claus Lechler PLZ 8 and 90-97
c03884ddac9d84462ae83c2e18a660bbe.lechler@65a1170432c14e408e30ee423760c602ags-automation.de
Mobil: 0173/6968690